Megyei napilapok online dating

Rated 4.61/5 based on 731 customer reviews

The dimensions of Green Informatics contribution are: the reduction of energy consumption, the rise of environmental awareness, the effective communication for environmental issues and the environmental monitoring and surveillance systems, as a means to protect and restore natural ecosystems potential.

EU has reinforced the environmental sector with focus on high level of protection and improvement of the quality of environment through the enacting of strategies, initiatives and measures.

In the case of paper use it is important that nowadays correspondence of files, studies, data, photos, maps, etc can be acquired in digital type using internet and smart devices.

The production and distribution of new products and services through broadband tends to minimize the needed energy, that is estimated through carbon footprint.

26 Silvia Vanino, Giuseppe Pulighe, Luca Ruscio, Iraj Namdarian Immigrants and agriculture: application of Data Warehouse and Web-GIS 38 Magyar nyelvű cikkek / Hungarian papers Sisák István, Benő András Az AGROTOPO talaj-adatbázis problémái és egy részletesebb talajtérkép előállításának célja, lehetőségei és lépései 44 Kovács Sándor, Balogh Péter Hierarchikus markov folyamatok alkalmazása a sertéstartás döntési folyamataiban 52 Szabó József, Szabóné Kele Gabriella, Havas Ádám, Podmaniczky László, Pirkó Béla, Pásztor László, Dombos Miklós, László Péter, Koós Sándor, Bakacsi Zsófia, Laborczi Annamária, Vass-Meyndt Szilvia Az Országos Környezeti Információs Rendszer Talajdegradációs Alrendszerének kialakítása (OKIR-TDR) 64 Reiczigel Zsófia, Bodor Péter, Bisztray György, Ladányi Márta Osztályozási módszerek szőlőrendszertani alkalmazása 70 Csák Máté Relációs adatbázis fejlesztése a burgonyanemesítésben 76 Fodor Nándor 4Mx légkör-talaj-növény modell: alkalmazások, lehetőségek és kihívások 88 Huzsvai László, Sulyok Dénes, Ferencsik Sándor Optimális erőgép és munkagép-szükséglet meghatározása a növénytermesztésben (Visual Basic és R alkalmazások) 99 Csipkés Margit, Nagy Lajos A biomasszából nyerhető energia piaci- és termelési kockázatának figyelembevétele a földhasználat tervezése során 106 Nagy Lajos Kockázatértékelés a növénytermesztésben kvadratikus programozási modell segítségével 113 Szűcs Antónia, Dövényi-Nagy Tamás, Tomor Tamás Szaktanácsadási Tartalomszolgáltató Információs Rendszer (SZTIR) Térképrajzoló WGS-EOV konvertáló modul kifejlesztése a Károly Róbert Főiskolán 119 Cseh András A mezőgazdasági szaktanácsadás segítése IKT eszközökkel 126 Erdélyi Éva, Pákolicz Orsolya, Boksai Daniella Élelmiszertermékek környezetterhelésének mérőszáma és annak érzékenysége az életciklus elemeire 133 V Szabóné Berta Olga Kettős könyvvezetésű mezőgazdasági vállalkozások körében végzett kérdőíves kutatás tapasztalatai 143 Füzesi István A szabályozásokon felüli termék nyomon követés gazdaságossági vizsgálata 151 Lengyel Péter XML szerepe az elektronikus tananyagfejlesztésben 160 Aszalós László, Bakó Mária Korreláció-klaszterezés feladatának közelítő megoldása optimalizálási módszerekkel 166 Brávácz Ibolya Az élelmiszer kereskedők tapasztalatai a fogyasztók egészség-és környezettudatosságáról 176 Tankovics András Családi gazdaságok termék nyomon követésének megvalósíthatósága a Közvetlen Számítógépi Leképezés módszerének alkalmazásával 184 Zörög Zoltán, Kisari Krisztián, Csapó László Attila, Csernák József A vállalati információs rendszerek alkalmazásának területei a vállalkozásokban 192 VI Green Informatics: ICT for Green and Sustainability Zacharoula S.

Andreopoulou 1 Abstract: Green Informatics constitute a new term in the science of information that describes the utilization of informatics in the interest of the natural environment and the natural resources regarding sustainability and sustainable development.

Future EU strategy aims to a low carbon European society by 2050 and to green/sustainable development, ICTs can play a key role in the environmental protection and sustainability, however, green behavior is still critical Keywords: Green Informatics, Green ICTs, e-m services, environmental protection. Introduction In recent years, the role of ICT in the protection of the environment and combating climate change has received significant attention in different types of international fora.

Events and discussions on the topic of Green informatics and Green ICT are frequent and numerous and the interest in ICT s potential is not as much appreciated and often fails to get the attention it deserves to reflect solutions instead of problems (WWF, 2011).

More specifically, teleconferences can prevent the production of approximately tn CO 2 per year that would cause the air transportation of people.The manuscripts have been typed according to the Editorial Instructions for Papers to be presented at the Agricultural Informatics 2012Conference. II Preface This Agricultural Informatics 2012 International Conference provides a forum for agriculture related professionals, professors, lecturers and Ph D students to exchange information on education, research, applications and developments of Information Technologies in Agriculture and Rural Development and publish the most recent results. These include new applications of well established and understood technologies to innovative and entrepreneurial applications of emerging technologies, in addition to issues related to policy and knowledge dissemination. Róbert Szilágyi Faculty of Applied Economics and Rural Development University of Debrecen III A konferencia / The conference Elnöke / Chair: Prof. András Nábrádi, dean of Faculty of Applied Economics and Rural Development, University of Debrecen Szervezők / Organisers HAAI Hungarian Association of Agricultural Informatics UD University of Debrecen, Faculty of Applied Economics and Rural Development HAS Hungarian Academy of Sciences EFITA European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and the Environment Program Bizottság / Program Committee Elnök / Chair: Herdon, Miklós (HAAI, University of Debrecen) Tagok / Members: Andreopoulou, Zacharoula (Aristotle Univeristy of Thessaloniki) Batzios, Christos (Aristotle University of Thessaloniki) Cebeci, Zeynel (Cukurova University, Adana) Csák, Máté (Pannon University) Hansen, Nicolai Fog (EFITA) Gaceu, Liviu (University of Transilvania, Brasov) Havlicek, Zdenek (Czech University of Life Sciences, Prague) Huzsvai, László (University of Debrecen) Kapronczai, István (HAAI) Kovács, Árpád Endre (Szent István University) Laczka, Éva (HAAI) Merunka, Vojtěch (Czech University of Life Sciences, Prague) Nagyné Polyák, Ilona (University of Debrecen) Rajkai, Kálmán (HAAI) Rózsa, Tünde (HAAI) Salampasis, Michail (Aristotle Univeristy of Thessaloniki, Thessaloniki) Szenteleki, Károly (HAAI) Szilágyi, Róbert (HAAI, University of Debrecen) Várallyai, László (University of Debrecen) Varga, Mónika (University of Kaposvár) Szervezőbizottság / Organising Committee Elnök / Chair: Szilágyi, Róbert (HAAI, University of Debrecen) Tagok / Members: Botos, Szilvia (University of Debrecen) Cseh, András (MAGISZ) Füzesi, István (University of Debrecen) Lengyel, Péter (MAGISZ) Pancsira, János (University of Debrecen) Péntek, Ádám (University of Debrecen) Ráthonyi, Gergely Gábor (University of Debrecen) Sóvágó, Csilla (University of Debrecen) IV Plenáris előadás / Plenary paper Tartalomjegyzék / Table of contents Zacharoula S.We hope that this proceedings will contribute to both the exchange of knowledge and to increase the quality of research and applications in the field of Innovative Information Technology in Agriculture. Andreopoulou Green Informatics: ICT for Green and Sustainability 1 Angol nyelvű cikkek / English papers László Bekő, Alida Kiss, Péter Burai Evaluation of invasive species based on hyperspectral imagery 7 Zoltán Hagymássy Analysis of operating photovoltaic power panels 15 Róbert Szilágyi New trends of mobile Internet in agriculture 21 Tünde Csapóné Riskó Labelling and safety of foodstuff, local products, governmental measures, conscious consumerism what next?No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, digital recording or otherwise, without permission in writing from the copyright holders.These proceedings were reproduced using the manuscripts supplied by the authors of the different papers.

Leave a Reply